President Peres och utrikesminister Liberman möter EU:s höga representant Ashton i Jerusalem

Catherine Ashton och Shimon Peres i Jerusalem. Foto: Mark Neeman/GPO

Under President Peres möte med Ashton talade presidenten öppet om situationen i regionen. Liberman tackade för EU:s beslut angående sanktionerna mot Iran och uttryckte även sin tacksamhet för att ACAA-avtalet äntligen röstades igenom som kommer gynna handel mellan Israel och EU.

Peres tog emot Ashton i Jerusalem och öppnade mötet med att berätta om den pågående situationen:

”Samtidigt som vi sitter här sitter även en miljon människor, mödrar och barn, i skyddsrum för att de blir bombaderade. Ingen i Europa, Asien, Amerika eller någon annanstans skulle acceptera det som händer dag efter dag. Vi har uppträtt med stort tålamod. Vi vill inte att någon dör i Gaza, men ingen i världen kan acceptera den nuvarande situationen. Som jag ser det är två av vår tids viktigaste frågor att få ett slut på den blodiga situationen här och stoppa hotet från Iran. Både för deras skull och vår”.

Den senste upptrappningen kom samtidigt som Qatars Emir besöker Gaza. Peres säger att Israel inte har några invändningar mot att emiren kommer med pengar som doneras för byggande. Men Europa måste samtidigt förstå att dessa pengar inte används för att bygga utan att de går till att intensifiera konflikten genom nya raketer och nya dödsfall.

Angående det iranska kärnvapenhotet säger Peres att den senaste tidens rapporter visar att sanktionerna börjar få effekt: ”Jag tror att om den europeiska unionen och USA fortsätter sin press så kan ni inte endast rädda Mellanöstern men även rädda Iran från en katastrof. När jag talar emot blodutgjutelse menar jag även iranskt blod, jag är emot all blodutgjutelse oavsett var det är. Om vi kan lyckas uppnå fred och ansvar i Iran kommer det att vara en stor mänsklig bedrift och det görs helst med ekonomiska medel istället för militära. Jag tror att Europa kan bidra med sin militära kapacitet och sitt politiska inflytande.”

Ashton höll med Peres och sa att blodutgjutelse är det värsta alternativet och att förhandlingar är att föredra. Ashton berättade även för Peres att Iranfrågan är en central del av EU:s utrikespolitiska dagordning och att hon kommer att fortsätta pressa Iran genom att övertala landets ledare att ingå förhandlingar tillsammans med en global koalition. Ashton betonade att hon ser frågan som central för säkerheten inte bara i regionen utan även världen.

Ashton och Liberman i Jerusalem. Foto: Flash90

Biträdande premiärminister och utrikesminister Avigdor Liberman mötte även han Ashton under ett möte på utrikesministeriet i Jerusalem.

Under mötet diskuterades relationerna mellan Israel och Europeiska unionen och vad som just nu händer i regionen. Liberman tackade Ashton för EU:s beslut angående sanktionerna mot Iran. Utrikesministern uttryckte också sin tacksamhet för beslutet om ACAA-avtalet, vilket innebär att Israels standard för medicinska produkter nu erkänns i alla EUs medlemsländer, vilket kommer att öka handeln mellan israeliska företag och EU.

Liberman berättade att situationen i södra Israel, som bombarderas av raketer från Gaza, är oacceptabel. Ingen europeisk stat skulle tillåta samma verklighet på sitt territorium som den invånarna i södra Israel nu tvingas utstå. Israel kan inte fortsätta med sin återhållsamhet. Liberman påpekade att Israel förväntar sig att EU kommer att agera för att förhindra fortsatt vapensmuggling till Gazaremsan.

Utrikesministern sa även att om Mahmoud Abbas, Palestinska myndighetens president, fortsätter med sina ensidiga åtgärder mot Israel i FN:s generalförsamling, kommer det att få långtgående konsekvenser.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*