Premiärminister Netanyahu träffar Saeb Erekat och Majad Faraj

Premiärminister Benjamin Netanyahu och hans personlige utsände Yitzhak Molcho träffade 17 april Saeb Erakat och Majad Faraj, chefen för Palestinska Myndighetens Underrättelsebyrå.
Följande uttalande lästes upp efter mötet:

”Israel och den Palestinska Myndigheten är förpliktigade att uppnå fred. Ikväll har Israels Premiärminister Netanyahu träffat representanter från den palestinska sidan som överlämnade ett brev från President Abbas. Inom två veckor kommer Premiärminister Netanyahu att överlämna ett brev till President Abbas. Båda sidor hoppas att denna brevväxling kommer att hjälpa freden på traven”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*