President Peres i samtal med NATO:s generalsekreterare Rasmussen och EU-kommissionens ordförande Barroso

President Peres och NATO:s generalsekreterare Rasmussen Photo by: Moshe Milner/GPO

”Israel är inte NATO-medlem men en partner. Vi delar samma värderingar vad gäller fred och säkerhet och vi delar även samma hot.”

Det var i slutet av förra veckan som president Shimon Peres, under sin resa i EU, träffade NATO:s generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen på NATO:s högkvarter i Bryssel. De diskuterade relevansen av att stärka det strategiska samarbetet mellan Israel och NATO inom säkerhet och teknologi.

President Peres informerade generalsekreteraren om de strategiska hoten man står inför i Mellanöstern och särskilt hotet av ett nukleärt Iran och Hizbollah. I början av mötet framhävde Peres Israels oro över situationen vid landets norra gräns och sa att ”vi övervakar Hizbollahs pågående försök att stärka sin arsenal genom att bygga upp lager med vapen och missiler för terrorism och krig. Hizbollah måste ses som en terroristorganisation.”

Rasmussen och Peres var eniga att Israel och NATO är samarbetspartner i kampen mot terrorism och i att eftersträva fred och de diskuterade olika sätt att upprätthålla säkerheten i Mellanöstern. President Peres betonade behovet av att upprätthålla och stärka samarbetet mellan Israel och NATO och Israels möjlighet att samarbeta och bidra med teknisk stöd vad gäller bekämpning av terror: ”Israel delar gärna med sig av kunskap och teknologiska förmågor. Israel har erfarenhet av komplexa situationer och vi måste stärka samarbetet så att vi kan bekämpa global terrorism tillsammans och assistera NATO i de komplexa hot man står inför, även i Afghanistan.”

Efter mötet gjorde de ett gemensamt uttalande till pressen och generalsekreterare Rasmussen sa: ”Mr President, varmt välkommen till NATO:s högkvarter. Du har tjänat ditt land i över sextio år. Du har fått Nobels fredspris för din roll i Osloavtalen. Och du är en trogen förspråkare för fred och samarbete i Mellanöstern. Tillsammans med sex arabländer är Israel en viktig partner i dialogen i Mellanöstern. NATO:s säkerhet är kopplad till säkerheten och stabiliteten i Medelhavs- och Mellanöstern-regionen. Vår allians lägger stort värde vid vår politiska dialog och vårt praktiska samarbete. Israel är ett av våra äldsta samarbetsländer. Vi står inför samma strategiska utmaningar i Östra Medelhavet. Och då vi möter 2000-talets säkerhetshot har vi all anledning att fördjupa vår långvariga vänskap med länderna i Medelshavsdialogen. Vi vet alla att den regionala situationen är komplex. Men Medelhavsdialogen förblir ett unikt multilateralt forum där Israel och sex arabländer kan diskutera säkerhetsutmaningar tillsammans med europeiska och nordamerikanska länder. Jag ser fortsatta möjligheter att fördjupa denna redan nära dialog och praktiskt samarbete som kan gynna oss båda”.

President Peres tackade generalsekreteraren och sa att ”Israel är inte NATO-medlem men en partner. Vi delar samma värderingar om fred och säkerhet och vi delar även samma hot. Terrorism påverkar hela världen. Jag gratulerar dig för allt du gör som NATO:s generalsekreterare.”

Tidigare samma dag träffade även President Peres Europeiska kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso där det iranska hotet diskuterades, ”Iran hotar inte bara Israel utan hela världen. Koalitionen som leds av USA och Europa för att hindra Iran använder ekonomiska sanktioner vilket är att föredra framför militära alternativ. Sanktionerna har uppnått mer än förväntat men de har ännu inte uppnått sitt mål – så vi måste fortsätta för att försäkra oss att Iran inte får tillgång till kärnvapen. Iran hotar inte endast världen på grund av dess strävan att inneha kärnvapen utan även på grund av dess förakt för mänskliga rättigheter och dödandet av oskyldiga människor.” Om Hizbollah sa även Peres att ”Hizbollah måste ställas inför rätta innan de dödar ännu fler människor. Vi måste stoppa dem från att bygga upp sin terrorinfrastruktur i Europa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*