Professor Yuval Shany invald i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter

Prof. Yuval Shany Foto: MFA

Beskedet att Professor Shany blir invald i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter markerar slutet på en lång diplomatisk kampanj och det är en stor prestation som uppnåtts av Israel vid Förenta nationerna.

Kommittén har till vardags 18 juridiska experter som undersöker om medlemsländerna uppfyller de interntionella lagarna för mänskliga rättigheter. Enheten kan kritisera medlemsländers aktiviteter men har ingen befogenhet att döma någon. Det är alltså viktigt att skilja på kommittén för mänskliga rättigheter och rådet för mänskliga rättigheter.

Israels ambassadör till FN, Ron Prosor, kommenterade utnämningen, ”Det här är ytterligare bevis på att Israel kan åstadkomma imponerande resultat i FN, även i svåra situationer. Ända sedan jag påbörjade mitt arbete här har vi haft som mål att föra Israels kunskap och expertis till FN samt att israeler utnämns till viktiga positioner. Idag kan vi fira ännu en framgång”.

Att en israel nu tar plats i kommittén är steg i rätt riktning. Under lång tid har Israel motarbetats i FN vilket bland annat är ett resultat av uppdelningen i regionala grupper. Även kommittén för mänskliga rättigheter har varit kontroversiell då Israel ofta pekats ut medan andra länders agerande bagatelliseras. Shany säger själv att ”Israel är ett land som ofta kritiseras av det interntionella samfundet varför det är särskilt intressant att jag nu kommer att undersöka andra länders aktiviteter”. Som israelisk medlem av kommittén kommer Shany inte att kunna yttra sig i frågor rörande Israel men han kommer ha möjligheten att bidra till förståelsen av Israels utmaningar.

Professor Yuval Shany, 43, är till vardags dekanus vid den juridiska fakulteten vid Hebreiska universitetet i Jerusalem där han även innehar Hersch Lauterpacht Char i Public International Law.

Läs mer:

Israel at the UN, Permanent Mission of Israel at the United Nations, Israeli lawyer elected to UN Human Right Committee, Israeli Elected to UNHR Committee

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*