Profeti della Quinta – Salomons höga visor

Foto: Susanna Drescher


Saturday 8 June 2013 18:00 Finska kyrkan

Sex unga prisbelönta musiker tolkar den judiske renässanstonsättaren Salomone Rossis musik och belyser hans mångfacetterade konstnärsskap som hovkomponist och förnyare av synagogans andaktsmusik. Rossi (ca 1570-ca 1630) komponerade såväl världsliga madrigaler som banbrytande flerstämmiga tonsättningar av hebreiska psalmer och böner. En ovanlig musikupplevelse!

Salomons höga visor
The Songs of Solomon

SALOMONE ROSSI (C. 1570–C. 1630)
Shir hama’alot, ashrei kol yeré ’adonái (Psalm 128)
Elohim hashivénu (Psalm 80:4, 8, 20)
Shir hama’alót, beshúv ‘adonái (Psalm 126)
Sfogava con le stelle
Tu parti, ahi lasso
Cor mio, deh non languire
Udite, lacrimosi spirti d’averno

A. PICCININI (1566–C. 1638)
Passacaglia

SALOMONE ROSSI
Tirsi mio, caro Tirsi
Rimanti in pace
2a parte: Ond’ei di morte
Mizmór letodá (Psalm 100)
Haleluyáh, Halelì nafshì ’et ’adonái (Psalm 146)
’Al naharót bavél (Psalm 137)

ELAM ROTEM
Hinah yafa ra’yati (Hohelied 4:1–7)

SALOMONE ROSSI
Ohime, se tanto amate

ELAM ROTEM
Shchora ani ve’nava (Hohelied 1:5–7)

SALOMONE ROSSI
Messaggier di speranza
Vedro’l mio sol
In dolci lacci
Yitgadál veyitkadásh (Full Kaddish)

Salomons höga visor fokuserar på den judiske renässanstonsättaren
Salomone Rossis verk och belyser hans mångfacetterade konstnärsskap
som hovkomponist till familjen Gonzaga och som förnyare
av den hebreiska andaktsmusiken. Även om Monteverdi,
Rossis samtida kollega, komponerade ojämförliga madrigaler
är även Rossis madrigalkonst såväl intagande och förfinad som
en viktig musikhistorisk milstolpe. Hans Primo libro di madrigali
innehåller till exempel den första tryckta tabulaturen för chitarrone
(teorb). Rossi komponerade också banbrytande flerstämmiga
tonsättningar av hebreiska psalmer och böner. Samlingen Hashirim
asher li’Schlomo trycktes 1622–1623 i Venedig. Till skillnad
från andra hebreiska kompositörer, som framför allt var kända
för sin enkla elegans, använde Rossi ibland madrigal-liknande
tekniker för att framhäva det känslomässiga innehållet. Rossis
musik har sedan starten spelat en viktig roll för ensemblen Profeti
della Quinta.

Profeti della Quinta bildades av bassångaren och cembalisten
Elam Rotem i regionen Galileen i Israel. Ensemblen har för närvarande
sitt säte i Schweiz, där medlemmarna studerar vid Schola
Cantorum Basiliensis och specialiserar sig på italiensk musik från
renässans och barock. I sitt program- och forskningsarbete
lyfter Profeti della Quinta ofta fram sällan framförd repertoar,
som Emilio del Cavalieris Lamentationes eller Rossis Hashirim
asher li’Shlomo, som de också har spelat in. 2012 deltog de i
doku mentären ”The Search for Salomone Rossi” som spelades
in i Mantua. Ensemblen har framträtt bland annat vid Festival
Oude Muziek Utrecht och utsågs sommaren 2011 till vinnare av
York Young Artists’ Early Music Competition.

För biljetter och med information se Stockholm Early Music Festival

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*