Protesterna i Israel har fått effekt

Vad som skiljer protesterna i Israel från dem i resten av regionen och de vi brukar se i Europa är inte bara det attde går fredligt till och att de får stöd från regeringen istället för att bli motarbetade. Vi ser även att motivationen skiljer sig. Snarare än att vilja avsätta regeringen så är de ute efter att påverka regeringen. En anledning till denna skillnad kan vara att protesterna inte har sin grund i en dålig ekonomi med hög arbetslöshet utan snarare det motsatta. Den Israeliska ekonomin har gått starkt framåt och finanskrisen har haft en väldigt liten påverkan vilket har gjort att arbetslösheten har kunnat hållas nere. Vad folk snarare demonstrerar för är en jämnare fördelning av landets tillväxt, något som nu verkar vara på väg att ske.

Den kommitté som tillsats av regeringen har nu påbörjat sitt arbete. Professor Manuel Trajtenberg som leder kommittén har idag gett uttryck för vad de kommer fokusera på. Trots att demonstranterna till stor del har bestått och letts av medelklassen och övre medelklassen så kommer åtgärderna syfta till att göra det bättre för den hälft i Israel som har lägst inkomst, det vill säga lägre medelklassen och neråt. För att få en bättre spridning på avkastningen av landets tillväxt så vill de börja från botten. Kommittén har alltså valt att ta demonstranternas krav på allvar och syftar till att faktiskt lösa problemen snarare än att komma fram till en snabb lösning för att göra demonstranterna glada och få bort dem från gatorna.

De har som mål att utforma hållbara reformer för det israeliska samhället och öka levnadsstandarden för de svagaste.

Läs mer: Haaretz, Israel National News, DN 1, SVD 2, Sydsvenskan

Relaterat på bloggen: Demonstrationer 1, 2 Israels Ekonomi 1, 2, 3

Andra Bloggar: Mikael Höglind

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*