Regeringsbildning i Israel

Premiärminister Netanyahu och president Peres Foto: GPO/Kobi Gideon

Efter att ha skrivit under en koalitionsöverenskommelse med Yesh Atid och Habayit Hayehudi mötte premiärminister Netanyahu president Peres under helgen. Premiärministern informerade president Peres att han hade lyckats med koalitionsförhandlingarna och därmed bildat en ny regering. Den nya regeringen väntas sväras in i Knesset under måndagen.

PM Netanyahu: ”Som presidenten vet har jag nu bildat en regering. Vi står inför ett avgörande år vad gäller säkerhet och ekonomi, vår strävan att främja fred samt israelers vilja att förändra. Denna regering kommer att samarbeta och jag tror att vi kan förändra en hel del för våra medborgare. Det är mitt uppdrag.”

President Peres: ”Uppgiften att bilda regering är komplex och kräver stora ansträngningar. Det fanns vissa svårigheter i bildandet av denna regering och jag gratulerar premiärminister Netanyahu för att ha bildat regering inom angiven tid. Det finns problem som väntar på att tas om hand om men det finns även många möjligheter inom säkerhet, välfärd och framsteg i fredsprocessen. Landet och folket behöver det. Tiden är kommen.”

Vita Huset gjorde följande uttalande efter beskedet: “President Obama gratulerar det israeliska folket, premiärminister Netanyahu och de nya medlemmarna av premiärministerns koalitionsregering. President Obama ser fram emot ett nära samarbete med premiärministern och den nya regeringen för att ta itu med de utmaningar vi står inför samt främja våra gemensamma intressen vad gäller fred och säkerhet. USA sätter hög värde på de djupa och bestående banden man har med Israel och det israeliska folket. Presidenten ser fram emot att stärka denna relation då han reser till Israel i nästa vecka för att möta israeliska tjänstemän och tala med det israeliska folket.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*