Säkrare start- och landningsbanor på flygplatser tack vare israeliska XSight

Foto: XSight”Om man kan förebygga endast en olycka, täcker man hela utvecklingskostnaden eftersom varje olycka kostar miljontals dollar”

Fåglar, djurliv och flygplansdelar, så kallade ”foreign objects debris – FOD” gör start- och landningsbanor till farliga platser och resulterar i höga skadekostnader för flygplatser och flygbolag varje år.

Många tänkbara lösningar har presenterats under de senaste åren men ett unikt censorbaserat system från den israeliska företaget XSight Systems godkändes nyligen av US Federal Aviation Administration (FAA).

FAA:s slutrapport ”FODetect” som baserades på tester vid Loganflygplatsen i Boston visade att XSight:s system uppfyller och till och med överträffar FAA:s kriterier, vilket är ett enastående resultat med tanke på att företaget startade först 2005 och endast har 55 anställda.

Rapporten från 2012 meddelar att ”FODetect-systemet kunde upptäcka föremål av skiftande storlek, form och material på start- och landningsbanorna under nattetid, dagtid, i solsken, regn, dimma och snö.

 

Utvecklad för kunna undvika katastrof

Idén bakom FODetect tog form efter kraschen i Paris år 2000 då 113 personer dog när ett Concordeplan störtade strax efter start. Haveriutredningen slog fast att orsaken till katastrofen var ett främmande föremål på startbanan som kommit från en DC-10 som hade startat strax innan.

Haveriutredningen, som släpptes 2002, intresserade sex israeler som höll på att utveckla vissa avläsningssystem för den israeliska militären.

”Haveriutredningen rekommenderade att man skulle börja söka efter automatiserad avläsning och vi satte igång med att jobba med det”, säger Aviv Goner som i dag är XSights vice-president för forskning och utveckling. ”Jämfört med andra företag som försökte använda befintlig teknologi startade vi från ruta ett för prova oss fram och se vad som fungerade bäst”.

De sex israelerna trodde att oberoende av vilken teknologi man använde så skulle den smartaste lösningen vara att använda ”smarta censorer” på de lampor som kantar startbanan. ”Var man skulle sätta censorerna var startpunkten” säger Goner.

Beslutet visade sig vara viktigt för XSights fortsättning. Goner förklarar att FAA testade fyra olika lösningar på problemet – tre fasta som var på hela dygnet och en mobil som monterades på olika bilar som patrullerade startbanorna fyra gånger om dagen. De andra lösningarna sattes fast på torn, vilket är en stor nackdel på flygplatser, medan FODetect var den enda som placerades precis vid startbanan.

Teknologin innebär högkvalitativa censorer, både radar och video, för identifiering av FOD. ”Båda har sina fördelar och nackdelar så valde att använda båda”, säger utvecklingschefen Oded Hanson.

Förbättrad flygledning

Efter ungefär två år av forskning och utveckling kunde grundarna lansera XSight i Rosh HaAyin strax norr om Tel Aviv. Efter ett rådgivande meddelande (150/5220-24) från FAA i september 2009 lanserades produkten.

”De Gaulle-flygplatsen provade ett småskaligt system under 2010 och beslutade att köpa det”, säger Goner. Flygplatserna i Bangkok och Tel Aviv satte upp FODetect på sina startbanor 2011 och andra är på väg.”

”Hela flygindustrin är en potentiell marknad för oss oavsett var och oavsett om det handlar om militära eller civila flygplatser. Det här handlar endast om flygplan och startbanor”, påpekar Goner.

Systemet har även andra betydande fördelar vad gäller övervakning och säkerhet, påpekar Hanson. ”Vi förser dem med möjligheter som de inte haft förut, även bortsett från att upptäcka och identifiera FOD. Om de till exempel vill se något på startbanan kan de få live-streamade bilder utan att behöva ta sig ut dit fysiskt”.

Det är svårt att beräkna hur mycket pengar man kan spara genom att använda FODetect eftersom det involverar så många olika parametrar – allt från arbetskraftskostnader till försäkringskostnader för att inte tala om alla sekundära kostnader som är omöjliga att mäta.

”Vi vet att systemet upptäcker många föremål på dessa flygplatser”, säger Goner. ”Det är uppenbart att om man kan förhindra en olycka så har man finansierat kostnaden för systemet. Varje olycka, även de utan dödsfall, kostar miljontals dollar i reparationer, ombokning av passagerare och rykte. Det finns flera länkar i denna kedja: flygbolag, tillverkningsföretag och flygplatser”.

”Vi har fullt förtroende för att vår innovativa radar och 24-timmars bildbehandlingteknologi erbjuder den mest tillförlitliga och effektiva lösningen för automatiserad FOD-identifiering vilket leder till ökad säkerhet för flygplatser och förbättrad effektivitet”, säger XSight:s vd Alon Nitzan.

Se även XSight Systems ser skräp på flygplatsers banor

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*