Sanktioner mot Irans Oljeindustri har Effekt visar ny Rapport

UN Photo/Mark Garten

Irans olagliga kärnvapenprogram, dess stöd till terrorism samt förtryck av den inhemska befolkningen har lett till sanktioner emot landet. Många företag har därför dragit tillbaka sina investeringar från landet och flyttat sina affärer till andra länder. Detta gäller speciellt inom Irans olje- och energiindustri då det är dem som sanktionerna framför allt är riktade mot. Trots sanktionerna finns det fortfarande 16 företag från 10 länder kvar i Irans energisektor. Khadaffis fall visar att sanktioner fungerar och omvärlden måste nu börja sätta tryck på Iran och de stater som inte genomdriver sanktionerna.

 

Vad har sanktioner för effekt?

Khadaffi föll inte enbart med hjälp av NATO-bomber. Inte heller var det så att rebellerna hade överlägsen militär taktik eller utrusning. Helt avgörande var att regimen helt enkelt fick slut på olja. Att strypa ett lands tillgång till olja påverkar det väldigt. Detta är något vi har sett prov på i Libyen. Trots att Iran har stora oljefyndigheter så saknar de till stor del möjlighet att raffinera oljan. Av den anledningen så har de internationella sanktionerna framför allt riktat sig mot landets energisektor och man räknar med att landets oljeproduktion kommer att minska med 25% under de nästkommande fem åren på grund av dem.

I denna stund diskuteras det i EU huruvida det ska införas oljesanktioner mot den Syriska regimen. Landet har väldigt liten egen produktion och skulle därför vara ännu känsligare än Iran och Libyen.

Sanktioner fungerar bara om de tillämpas unisont av alla världens stater. Vi har sett en positiv utveckling under det senaste året då flera stater och företag har dragit tillbaka investeringar från Iran. Länder som Japan, Turkiet, Tyskland, Spanien, Holland och England har valt att avveckla sitt samarbete med Iran och därmed följa de internationella sanktionerna.

Det är därför viktigt att uppmana de länder som fortfarande har investeringar i Iran avveckla dem och följa de internationellt uppsatta sanktionerna. Irans regim utgör ett hot mot regionens säkerhet, stabilitet, demokratiseringen i arabvärlden samt den egna befolkningen.

Varför har man sanktioner mot Iran?

Det finns tre huvudsakliga anledningar till sanktionerna. Den första och kanske viktigaste anledningen är landets brott mot mänskliga rättigheter. Efter det omstridda valet i Iran 2009 så använde regimen grovt våld för att slå ned demonstrationerna. Även om mediarapporteringen har minskat så fortsätter alltjämt våldet och oppositionella och journalister blir fängslade varje dag och döms ofta till döden. En flicka som anmält att hon blivit våldtagen av två män blev straffad med 100 piskrapp för att hon haft sex och hennes föräldrar blev hotade med dödsstraff.

Utöver sina brott mot befolkningens mänskliga rättigheter så agerar landet även för att destabilisera regionen genom stöd till antidemokratiska stater samt terroristgrupper.

Iran har länge arbetat för att stärka sitt nätverk och inflytande i regionen och därmed få ökad makt. Maktbalansen i Mellanöstern har alltid varit prekär och i och med den arabiska våren har den blivit allt mer så. Iran har gjort sitt bästa för att utnyttja oroligheterna för sin egen vinning. Iran har gjort detta via fyra vägar. Motstånd mot väst, kärnvapen, stöd till vänligt sinnade stater och stöd till terroristorganisationer.

Utöver detta så sätter deras kärnvapenprogram skräck i grannstaterna. Det är inte bara Israel som hotas av det utan även sunnimuslimska stater såsom Saudiarabien och Egypten, vilka tidigare har varit inflytelserika stater i regionen. Klyftan mellan Sunni och Shia, och maktkampen den har lett till, har spillt mer blod i Mellanöstern än någon annan konflikt. Enbart i kriget mellan Iran och Irak så dog en miljon människor. Om Iran får kärnvapen så kommer det att påverka balansen i hela regionen. Landet utvecklar även långdistansmissiler som de hoppas kommer att kunna nå hela Europa. De kringliggande staterna, från Israel till Pakistan, kommer att vara tvungna att ständigt leva i skuggan av kärnvapenhotet. Då den Iranska regimen är en teokrati så följer de en annan logik och världsåskådning än en västerländsk stat. Därför så bör de hot om att utplåna Israel tas på största allvar.

Irans radikala ideologi genomsyrar alla handlingar som dess regering utför. Ahmadinejads ständiga utfall mot väst och referenserna till USA och Europa som satan är inte toma ord utan något som han faktiskt tror på. Regimen är även antisemitisk och anordnar varje år en konferens för förintelseförnekare samt stödjer välkända antisemiter.

Iran utövar även kontroll över Syrien och Libanon. Länderna får stora summor pengar från Iran. Detta har hjälpt Bashar al-Assad att hålla sig kvar vid makten och det är det här stödet som just nu möjliggör det grymma mördandet av syriska civila. Tillsammans så har Iran och Syrien finansierat, beväpnat och styrt Hezbollah. Terroristgruppen har blivit allt mäktigare och styr numera de facto södra Libanon med militära men. FN:s utredning av mordet på Rafik Hariri, Libanons förre premiärminister, har klargjort att det utfördes av Hezbolla. Hariri var skarp i sin kritik mot Irans och Syriens inblandning i Libanon och det var troligtvis därför han mördades.

Även Hamas får kraftigt stöd av Iran. Så sent som i mars bordades ett skepp på väg från Syrien till Gaza som var lastat med vapen från Iran. Dessa båda förser den terroriststämplade organisationen Hamas med avancerad vapenteknologi som sedan används mot civila. Även här ser man kopplingen till Syrien. Många rapporter säger att Hamas under de senaste veckorna har fått minskat finansiellt stöd då organisationen inte har uttalat sitt stöd för Assad-regimens förtryck av sin befolkning. Iran försöker nu utnyttja den arabiska våren för att få vänligt sinnade regeringar i de omkringliggande länderna och därmed underminera den våg av demokratisering som har initierats av ländernas invånare. I ett försök att avleda uppmärksamheten från de brott mot mänskliga rättigheter som Iran och Syrien utför så stödjer dessa regimer extremistiska krafter i Egypten och Tunisien och vinner på det viset öka sitt stöd.

Enbart Irans grova kränkningar av mänskliga rättigheter torde vara nog för sanktioner. När Iran även understödjer mord på civila genom sitt stöd till terroristorganisationer och därmed riskerar hela regionens säkerhet och stabilitet så kan det inte längre finnas några tvivel om saken.

Läs mer: Expressen 2 SVD 2 3 4 DN 2 3 4 5 6 7 8

Amerikanska kongressens rapport om sanktionerna: GAO Iran

Europeiska Rådets slutsatser går att läsa här

Relaterat på bloggen

One Response to "Sanktioner mot Irans Oljeindustri har Effekt visar ny Rapport"

  1. jock  november 2, 2011 at 21:01

    Det finns ett land som har med 100% säkerhet i mellanöstern som har olagliga kärnvapenprogram och kärnvapen det är Israel!! Om Iran får kärnvapen så blir det två länder som borde skrota sina vapen!! Men i Israel fallet kallas det rasism om man talar om sanktioner!! Sen är det väl bara betraktarens ögon som bedömer om en stat är en skurkstat eller ej. Många personer och länder anser ju att Israel beter sig som en genom att begå flest Brott mot FN-resolutionen. Men problemet är väl att vissa personer och stater känner sig missförstådda.

    Svara

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*