Ship to Gaza sätter människoliv på spel

Att Ship to Gaza inte är ute efter att leverera humanitär hjälp kan det inte längre vara någon tvekan om. Om så hade varit fallet så hade de följt FN:s och det EU:s uppmaning att leverera sitt gods till Ashdods hamn i Israel eller Al Arish i Egypten för att sedan få varorna transporterade till Gaza. Det finns heller inget som hindrar dem från att skänka godsen till Röda Korset så att de sedan kan föra in dem.

De har själva gett uttryck för att projektet snarare är ett publicitetsjippo och trots deras hoppfulla ord så är de med säkerhet helt övertygade om att de inte kommer att nå hamnen de siktar på. Med lite tur så kan de få några dramatiska bilder på när Israeliska trupper bordar skeppen och några spännande upplevelser att berätta om när de kommer hem så att de ytterligare kan höja sitt personliga varumärke. För så är fallet, Ship to Gaza bidrar inte enbart med publicitet för Gaza, utan de som har mest att tjäna på det är deltagarna som ges en megafon och hjältestatus.

Frihetsflottan gör ingenting för att bidra till en fredlig lösning av konflikten. Tvärt om så bidrar deras provokativa handlingar enbart till att inflammera frågan ytterligare. I syfte att skydda fredsförhandlingarna skrev därför samtliga 27 EU stater under ett dokument där de varnar och avråder Ship to Gaza från att fullfölja sina planer.

Faktumet är att de som drar mest nytta av Ship to Gaza är Hamas. Denna organisation som är terroriststämplad av både EU och FN har styrt Gaza med järnhand sedan de tog över Gaza in en blodig kupp och har sedan dess inskränkt invånarnas rättigheter och avfyrat raketer mot Israeliska städer. De får nu en möjlighet att flyta på den våg av sympati som konvojen seglar in i hamn och kan använda detta för att öka sitt inflytande i den nyformade bräckliga alliansen mellan dem och Palestinska Myndigheten. Detta har grava konsekvenser för en utveckling mot hållbar fred. Hamas står fortfarande fast vid sin övertygelse om att ”Israel ska suddas ut från kartan” och att alla judar ska dödas i ett heligt krig.

Som om inte detta vore illa nog så bryter Ship to Gaza mot folkrätten. Detta skulle kunna ursäktas som ”civil olydnad” om inte en av de givna anledningarna till projektet vore just att upprätthålla folkrätten. Enligt San Remo manualen som ratificerades, och därmed införlivades i folkrätt, 1994 så har en stat rätt att blockera fientliga hamnar så länge som de ligger i en väpnad konflikt och under förutsättningarna att de informerar motparten samt neutrala stater. Folk som aktivt och uttalat försöker bryta blockaden bryter därmed mot folkrätt och räknas därför ej längre som neutrala fartyg. Israel har därmed inte bara rätt att stoppa fartygen utan även en plikt att så göra. Om Israel skulle göra en enskild bedömning för varje skepp så skulle det inte längre räknas som en blockad och man skulle inte få undersöka några skepp alls.

Behovet av blockaden och möjligheten att visitera är alltjämt stort. Senast i mars så utgav sig skeppet Victoria för att vara lastat med mat och byggmateriell, men bland lasten fans stora mängder ammunition, artillerigranater samt raketer och missiler. Detta hade gett Hamas och andra våldsamma terroristgrupper ökade möjligheter att attackera civila i Israel och därmed återigen trappa upp konflikten.

Det finns alltså stora risker med Ship to Gaza. Deras handlingar kan både direkt och indirekt skada fredsprocessen samt sätta palestinska och israeliska liv på spel. Av den anledningen har FN:s generalsekreterare Ban Ki Mon rått Ship to Gaza att avstå från provokationen och att ”inte sätta människoliv på spel”. En fredsaktivist förebygger hat, han sprider det inte.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*