Situationen i Syrien – uttalande av Israels FN Ambassadör Prosor

Uttalande av Ambassadör Ron Prosor inför FN:s Generalförsamling – New York, 7/6, 2012

Eli Wiesel sa en gång ”Vi måste alltid ta sida. Neutraliteten hjälper förtryckaren, aldrig offret. Tystnaden uppmuntrar plågoanden, aldrig den som blir plågad”. Hans ord talar till oss idag.

Det spelar ingen roll var man kommer ifrån eller vilken politik man predikar eller vilken tro man har – ingen anständig människa kan förbli tyst när man ser vad som händer i Syrien.

Syriens folk är inte de urskillningslösa offren för en naturkatastrof. De är inte offren för svält. De är inte oskyldiga dödsoffer i ett krig. De är avsiktliga måltavlor för en brutal regim som kommer att begå vilket brott som helst för att behålla makten.

Vi har hört om det i dag i FN:s debatt, men de förskräckliga bilderna och historierna som kommit från Syrien är det som finns kvar i våra medvetanden. I morse hörde jag gråten från barnen som massakrerades i Houla. Jag ser barnens bedjande ögon i Homs, desperata och rädda. Jag försöker sätta mig in i dessa familjers situation vars älskade har försvunnit i Assads tortyrkammare – och som aldrig kommer att höras av mer.

Idag uppmanar jag Generalförsamlingen att tänka på varje man, kvinna och barn som slaktats av den syriska regeringen under de senaste 15 månaderna, dag efter dag, timme efter timme. Fler än 4 000 har dödats sedan Generalförsamlingen senast diskuterade den här frågan. Hur många fler oskyldiga måste dö innan världen reagerar?

Bilderna som kommer från Syrien tjänar till att åstadkomma ett moralt uppvaknande för varje person och varje nation i världen. Ingenstans är denna uppmaning tydligare än här i FN som grundades för att trygga principerna för mänskliga rättigheter, värdighet och liv.

Idag, på uppdrag av det israeliska och det judiska folket, säger jag direkt till det syriska folket, vi hör era skrik. Vi är förskräckta över de brott som Assadregimen begår. Vi sträcker ut vår hand till er.

Assad är inte den enda som har det syriska folkets blod på sina händer. Iran och Hizbollah deltar i hans råd och erbjuder råd om hur man ska slakta det syriska folket ännu effektivare. De styr en armé av legosoldater som arbetar för honom. Idag forslar det Iranska Revolutionsrådet vapen till hans trupper.

Framför våra ögon ser vi en brutal trio – Assad, Ahmedinejad och Nasrallah som förenats med extremister och en hatisk ideologi. Om framtiden för denna brutala trio ska lyckas så är det på bekostnad av att man krossar hoppet och drömmarna för miljoner människor runt om i regionen. Det internationella samfundet kan inte tillåta dem att fortsätta att agera ostraffat. Kostnaden för att vänta längre är förödande. För varje dag som går stiger det syriska folkets outhärdliga pris.

Jag har sagt det förut och säger det igen: Bashar al-Assad har inge moralisk auktoritet att regera. Det internationella samfundet måste erkänna att timglaset för Assadregimen har runnit ut. Det är hög tid för Syriens offers röster att förena sig med världens röster mot tyrannen i Damaskus. Vår gemensamma humanitet binder oss samman. Deras öde ligger i våra händer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*