Sökandet efter nya vägar för att motverka ökenspridning

På vandring genom ökenlandskapet i Negev Foto: Wolfgang Motzafi-Haller/BGU

Nära 47 procent av jordens yta är torrområden, en siffra som stiger till följd av dåliga jordbruksmetoder, avskogning, förändringar i vädermönster och klimatförändringar. Hur kan världens ledare och forskare möta denna utmaning? Detta är en fråga som nyligen ställdes vid en internationell konferens i Israel.

Begreppet ”zero net land degradation” (ZNLD), att försöka återställa så mycket torrlagd mark som möjligt, diskuterades ingående av internationella experter vid International Conference on Drylands, Deserts and Desertification (DDD) som hölls vid Ben-Gurion universitetet i november.

Begreppet togs i bruk i juni förra året i samband med FN:s globala klimatmöte i Brazilien – Rio+20. FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning (UNCCD) har som mål att markförstörelsen skall ha upphört 2030 och att man istället skall kunna fokusera på att återställa mark.

Ökenspridning och markförstörelse leder till hunger och fattigdom. Luc Gnacadja, verkställande sekreterare för UNCCD, sa på konferensen att ”markförstörelse är en av de huvudsakliga anledningarna till osäker livsmedelsförsörjning”.

Professor Uriel Safriel vid Hebreiska universitetet framhävde vikten av att undvika fler öknar samtidigt som man arbetar för att återställa mark som redan förstörts och som i dagsläget inte kan användas för till exempel matproduktion.

Ökenspridning har under en förhållandevis lång tid inte fått så mycket uppmärksamhet i miljödebatten.Istället ser man ofta hur det talas om klimatförändringar och biologisk mångfald, områden som ofta har hundratals internationella konferenser och andra evenemang varje år, medan ökenspridningen hamnar i skymundan. ”Under en lång tid”, säger professor Alon Tal, ”har världen sett ökenspridning som något som endast drabbar Afrika och Asien och inget som påverkar oss själva.”

Förutom att ett antal artiklar togs upp under konferensen fick även deltagarna välja bland åtta olika dagsutflykter vilka inkluderade ökenarkitektur i Negev, skogsplantering i torrområden, ekoturism i ökenmiljö, jordbruk i Döda havsområdet, Ramonkratern och National Solar Center i Sde Boker.

Delegaterna anländer till Ben Gurion-universitetet Foto: Wolfgang Motzafi-Haller/BGU

“Israel visar vägen”

Denna gång drog konferensen ungefär 500 deltagare från 60 olika lander. Delegaterna bestod av några av de mest banbrytande forskarna, regeringstjänstemän, aktivister och företrädare för internationella biståndsorganisationer.

Sharon Megdal från Water Resources Research Center vid University of Arizona ledde en delegation bestående av sex vattenexperter från Arizona och Colorado. Han sa att ”Israel är en fantastisk plats att vara på för att lära sig om vad de gör vad gäller vattenhantering och gränsöverskridande vattenfrågor. Israel är världsledande inom fält som avsaltning av bräckt grundvatten, inte endast havsvatten, och även på att använda vatten på ett effektivt sätt inom jordbruket.”

I sitt invigningstal sa den framstående amerikanske ekologen och demografen från Stanford University, Paul Ehrlich att Israel ”som ett av de mest vetenskapligt framstående länderna, kan spela en avgörande roll när det handlar om att uppmärksamma dessa problem internationellt. Med sin stora erfarenhet av ökenspridning och hur man bekämpar den har landet en etisk plikt, inte bara att hjälpa andra länder motverka och förebygga skador, men att även säkerställa att man handlar efter relevanta lokala och regionala aspekter”.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*