Svenska institutet utlyser Raoul Wallenberg-stipendium

Svenska institutet

 

Från SI:s hemsida:

Svenska institutets projektstöd syftar till att uppmärksamma Raoul Wallenbergs minne och gärning och dess betydelse för mänskliga rättigheter och demokrati. Sista ansökningsdag är 15 april.

SI ger även stöd till oberoende forskning om Raoul Wallenbergs person och öde. Läs mer om vårt forskningsstipendium.

Vilken typ av projekt ger SI stöd till?
Svenska institutet välkomnar ansökningar till projektstöd för publika projekt, främst riktat mot barn och ungdom, som uppmärksammar Raoul Wallenbergs minne och gärning och dess betydelse för mänskliga rättigheter och demokrati.

Projekten måste ha koppling till utlandet. Om aktiviteten genomförs i Sverige måste den delen som ska stödjas genom bidrag från SI kunna kopplas till utlandet, exempelvis kan stöd sökas för deltagande av utländska aktörer i aktiviteter eller annan typ av aktivt sammarbete med ett land annat än Sverige.

Sista ansökningsdagen för 2013 är 15 april.

Läs mer på Svenska institutets hemsida

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*