Sverige och Israel tillsammans i världstoppen

Utbildningsminister Jan Björklund Foto: Regeringskansliet

I dagens DN Debatt drar utbildningsminister Jan Björklund paralleller mellan svensk och israelisk forskning.

Under den kommande tioårsperioden kommer den svenska regeringen att satsa tre miljarder kronor på elitforskning. Med elitforskning menas att man ska satsa på de allra skarpaste forskarna. Förhoppningen är att detta ska profilera Sverige ännu mer internationellt och leda till tydliga resultat som kan användas både inom industrin och inom det offentliga.

De sammanlagda investeringarna som satsas på forskning i Sverige, mätt i BNP, ligger i den absoluta världstoppen tillsammans med Finland och Israel. Israel investerar ungefär 4,7 procent av BNP i vad som kallas Research & Development. Israels tydliga profilering inom forskning och utveckling har lett till stora internationella framgångar. Några exempel ges i detta klipp från Invest in Israel.

Israel och Sverige  har många likheter. De är båda förhållandevis små länder mätt i folkmängd men har under en lång tid präglats av en tydlig entreprenörsanda och en vilja att utvecklas. Innovation, forskning och utveckling är centralt i Israel och beskrivs ingående i boken Start-Up Nation. The Story of Israel’s Economic Miracle av Dan Senor och Saul Singer

Trots att detaljerna skiljer sig mellan länderna i världstoppen finns här goda anledningar att utbyta erfarenheter och utveckla samarbete för framtiden.

Läs mer:

Invest in Israel

DN

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*