Sydsudan får bistånd ifrån Israel

Israel, ett av de få länderna i regionen som har tagit emot flykttingar från Sydsudan, har nu stärkt sitt engagemang för det unga landet och sänder dem nödvändig humanitär hjälp. Biståndet är ett första steg för IsraAID , Israels forum för internationellt bistånd, som planerar långsiktig hjälp till fördel för barn, kvinnor och äldre.

Sydsudan har som världens nyaste land goda förutsättningar men också många hinder att överkomma. Landet är rikt på naturtillgångar och befolkningen ivriga att bygga ett nytt land. Samtidigt så är en majoritet av landets medborgare inte läskunniga och infrastrukturen är outvecklad.

Som ett litet och nytt land så har Israel samlat på sig expertis som Sydsudan kan dra nytta av. Israel har specialist kunskap inom ämnen såsom vattenrening och bevattning, utbildning, migration och jordbruk. Alla saker som det nyfödda Sydsudan kommer att behöva för att utvecklas. Utöver det så kan Israel bistå Sydsudan med hjälp för att hantera posttraumatisk stress, något som blir allt för vanligt i utdragna konflikter och Israel tyvärr har mycket erfarenhet av.

Sydsudans inofficiella konsul i Israel, Bith Thiyang,  talar sig varm för landets och Israels framtida relationer. Sydsudan har drivit konsulatet i sex månader redan och assisterar nu flyktingar som vill återvända hem. Han hoppas att det snart kommer att gå reguljärflyg mellan Tel Aviv och Juba. De har ännu inte bestämt om deras ambassad ska ligga i Tel Aviv eller Jerusalem.

De nära förbindelserna mellan landet bådar gott för en framtida utveckling som kan vara både Israel och Sydsudan till gagn.

Läs mer: Expressen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*