2013

Öppnandet av det 19:e Knesset

I dag, tisdagen den 5 februari, öppnas det 19:e Knesset i närvaro av President Shimon Peres och de 120 Knessetledamöterna intar sina tillfälliga platser. Över en tredjedel av ledamöterna (48 stycken) är nya vilket är den största förändringen av ledamöter efter ett val. Binyamin Ben Eliezer, den mest erfarne av ledamöterna som nu skall sväras […]

Det israeliska valet 2013 – så fungerar det

Det israeliska valet 2013 – så fungerar det Det israeliska valet reflekterar den starka demokratiska traditionen i landet. Valkampanjer är ofta en ganska livlig tillställning med uppretade debatter kring en mängd olika ämnen. Israeler är överlag väldigt intresserade av politik, både inrikes- och utrikespolitik varför många aktivt deltar i valprocessen. Israel har ett parlamentariskt system. […]

Israel tar för tredje gången plats i UNICEF:s styrelse

Israels uppdrag som medlem av FN:s barnfonds (UNICEF) styrelse påbörjades den första januari 2013. Det är tredje gången som Israel nu påbörjar sitt uppdrag som styrelsemedlem för denna oerhört viktiga organisation. UNICEF finns i dag i närmare 200 länder och är en humanitär organisation som bland annat arbetar för barns hälsa runt om i världen […]