ben eliezer

Det 19:e Knesset avslutar sin första vecka

Det 19:de Knesset avslutar nu sin första vecka. Under tisdagen samlades gamla och nya Knessetledamöter för att bland annat lyssna till President Peres som talade om Israel i dag och de utmaningar man står inför. Den sociala situationen för många israeler diskuterades ingående i valdebatterna. Med en ökande befolkning har priserna stigit vilket lett till […]