board

Israel tar för tredje gången plats i UNICEF:s styrelse

Israels uppdrag som medlem av FN:s barnfonds (UNICEF) styrelse påbörjades den första januari 2013. Det är tredje gången som Israel nu påbörjar sitt uppdrag som styrelsemedlem för denna oerhört viktiga organisation. UNICEF finns i dag i närmare 200 länder och är en humanitär organisation som bland annat arbetar för barns hälsa runt om i världen […]