böcker

Gahrtons debattartikel i Aftonbladet (11/2) grovt missvisande och tendentiös

  Som svar på Per Gahrtons grovt missvisande och tendentiösa debattartikel på Aftonbladet Kultur den 11/2 är det viktigt att framhålla följande: Den ’forskning’  Gahrton mycket selektivt refererar är i sig starkt politiskt färgad och mycket ifrågasatt av etablerade forskare. För forskningen står professor Bar-Tal som tidigare utmärkt sig som politisk aktivist och kritiserats av […]