cyber

Israel är rustat för cyberattacker – premiärminister Netanyahu invigningstalar på den fjärde International Cybersecurity Conference

Precis som förra året invigningstalar premiärminister Netanyahu vid den internationella konferensen för cybersäkerhet. Följande är en sammanfattning av hans tal: Förra månaden stod Staten Israel inför hotet från Hamas raketer och tunnlar men övervann det. Våra fiender misslyckades med sina terrorattacker men de fortsätter att attackera oss andra sätt, bland annat genom cyberattacker. Detta är […]

Video: Think Cyber 2014 – Israel i framkant inom cyberteknologi

Som ett teknologi- och affärsdrivet land har Israel anslutit sig till de länder i världen som arbetar intensivt med cyberforskning och strävar efter banbrytande säkerhetslösningar inom cyberförsvar. Den accelererande cyberrevolutionen har på ett markant sätt förändrat världen vi lever i med ständigt förändrade hotbilder men också möjligheter som rör sig mellan den fysiska verkligheten vi […]