Delningsplan

Delningsplanen – 69 år senare

Den 29 november 1947 röstade Förenta Nationernas generalförsamling om delningsplanen och Resolution 181 antogs med rösterna 33 mot 13.   Historien bakom resolutionen I och med att Nationernas förbund upplöstes beslutade Storbritannien i februari 1947 att det brittiska Palestinamandatet skulle överlämnas till FN. FN skapade Special Committee on Palestine (UNSCOP) som rekommenderade att området skulle […]