europe

President Peres tal i Europaparlamentet

”Jag föreslår att Europeiska unionen och Israel samarbetar till förmån för stabilitet och välstånd i Mellanöstern” I stand here before you, burning memories in my heart, great hopes in my soul. I carry profound pain concerning the past. And look with confident eyes to the future. I immigrated to Israel in 1934, at the age […]