förintelsen

Översättning av Israels finansminister Yair Lapids tal vid plattform 17 i Berlin till minne av Förintelsens offer

Foto: Wikimedia Commons   Nedanstående är en översättning av Israels finansminister Yair Lapids tal vid plattform 17 i Berlin till minne av Förintelsens offer. Talet framfördes den 20 augusti 2014. Förintelsen får oss alla att ställa frågan: Vad skulle jag ha gjort? Vad skulle jag ha gjort om jag var en jude i Berlin 1933 […]

Svenska UD: Sverige bidrar med ytterligare 1 miljon kronor till bevarandet av Auschwitz-Birkenau

I ett pressmeddelande skriver svenska utrikesdepartementet att ytterligare 1 miljon kronor skall satsas för att bevara Auschwitz-Birkenau. Så här skriver UD: Genom detta nya bidrag har Sverige fördubblat sitt stöd till den internationella fonden för bevarandet av Auschwitz-Birkenau. Idag den 27 januari är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer och 69-årsdagen av befrielsen av Auschwitz. […]

Förintelsens minnesdag 2014

  Den 27:e januari är årsdagen då utrotningslägret Auschwitz-Birkenau befriades av sovjetiska styrkor 1945. År 2005 inrättade FN Förintelsens minnesdag till minnet av alla de som föll offer för de otänkbara hemskheterna i vad som i dag ligger i södra Polen. I år kommer dagen anordnas under temat ”Journeys through the Holocaust”. Den 27 januari […]

Riksdagens ceremoni för Förintelsens offer

Ambassadör Bachman närvarade i dag vid minnesceremonin för Förintelsens offer i Sveriges Riksdag. Andra som närvarade var bland andra riksdagens talman Per Westerberg, SKMA:s ordförande Willy Silberstein, riksdagsledamoten Fredrik Malm (FP). Förintelseöverlevaren Jacob Ringart talade och Fredrik Malm (FP) skrev efteråt att det var ”smärtsamt att lyssna till de ohyggliga brott som begicks i Auschwitz-Birkenau […]

Yad Vashem – ett av världens bästa och viktigaste museum enligt Tripadvisor

Tripadvisor.com, en av världens ledande resesajter, publicerade nyligen en lista över världens 25 bästa museer. Yad Vashem Holocaust Memorial hamnade på fjärde plats strax efter Hermitaget, National Museum of Anthropology i Mexico och Chicago:s Art Institute. Tripadvisor: “Not an easy place to visit, but I cannot think of any place more important to go. Everyone […]

Förintelsens Minnesdag – Tal av President Shimon Peres

Förintelseförnekare försöker tillintetgöra deras föregångares handlingar för att dölja sina egna brott. Denna falska tillintetgörelse kommer inte släcka infernots eld.   Översatt från hebreiska På min väg hit så ersattes helt plötsligt Jerusalems skinande ljus med gnistorna från den eld som en gång förtärde mitt folk. Det här är vi. Det här är vårt folk, […]

Du Var Din Brors Beskyddare

Förintelsens martyrer och hjältars dag (Yom Hashua på hebreiska) infaller varje år den 27e Nisan i den judiska kalendern. I år är detta från kvällen den 18e april till kvällen den 19e april. Detta är en nationell åminnelsedag och hela landet står stilla för ceremonier på kvällen och en tyst minut klockan 10 på morgonen. […]

Olle Wästbergs tal vid Förintelsens och Raoul Wallenbergs åminnelsedag

Tal i Stockholms synagoga 2012-01-16 Olle Wästberg Eders majestäter, representanter för regeringen och för den diplomatiska kåren! Mina damer och herrar! Överlevande – ni som fortfarande är vittnen, som fortfarande kan berätta och bär, inte bara på så fruktansvärda minnen, utan på ett ansvar att dela er kunskap med de generationer som nu växer upp. […]