försvar

Video: Think Cyber 2014 – Israel i framkant inom cyberteknologi

Som ett teknologi- och affärsdrivet land har Israel anslutit sig till de länder i världen som arbetar intensivt med cyberforskning och strävar efter banbrytande säkerhetslösningar inom cyberförsvar. Den accelererande cyberrevolutionen har på ett markant sätt förändrat världen vi lever i med ständigt förändrade hotbilder men också möjligheter som rör sig mellan den fysiska verkligheten vi […]

Finansdepartementets budgetförslag

Finansdepartementets budget för 2013-2014 innebär utgiftsbesparingar på 6,5 miljarder NIS innevarande år och ytterligare 18 miljarder NIS under 2014. Bland annat ska försvaret bantas med 4 miljarder NIS. Enligt förslaget skall inkomstskatten höjas 1,5 procent med start 2014, moms kommer att höjas 1 procent. Företagsskatten på 18 procent kommer att höjas till 26 procent. Även […]

Israels Ambassadör Benny Dagan talar på Folk och Försvar

Inför ett fullsatt auditorium talade idag Israels ambassadör Benny Dagan vid en frukostföreläsning på Folk och Försvar i Stockholm. Han behandlade den nya situationen i Mellanöstern och vad den innebär för Israel. Ämnen som berördes var det arabiska uppvaknandet, Iran, bildandet av en palestinsk stat och Israels interna dynamik. Ambassadören betonade  att Europa och västvärlden […]