handel

Handelskammaren Sverige-Israel 60 år!

Idag firade Handelskammaren Sverige-Israel sitt 60-års jubileum. Firandet invigdes av ordförande tillika ambassadör Carl-Magnus Hyltenius som talade om handelskammarens plats i relationerna mellan de båda länderna. ”Handelskammaren Sverige-Israel är alltjämt den enda svenska organisation som uteslutande ägnar sig åt att främja de kommersiella relationerna mellan Sverige och Israel. Den är politiskt och religiöst obunden.” Ambassadör […]

Israels export ökar, importen minskar

Franz T Cohn från Svensk-Israelisk Handel rapporterar att Israels export ökar samtidigt som importen minskar. Under första halvåret 2013 exporterade Israel varor till ett värde av 34,15 miljarder dollar (ca 222 mdr SEK) vilket är en ökning med 4,3 % jämfört med första halvåret 2012. Importen under samma tid var 35,3 mdr dollar, en minskning […]

Palestine International Business Forum

Palestine International Business Forum är ett SIDA-finansierat initiativ som syftar till att föra samman palestinska, svenska och israeliska företagsledare för att främja palestinsk ekonomisk tillväxt. I dagarna har man träffats i Stockholm för en rad samtal och möten. Den fjärde februari träffade de israeliska deltagarna Amiram Shore, Dan Catarivas, Yehuda Talmon, Amos Rabin och Oren […]