hebreiska

Hebreiska universitetet 3:a i Asien och hamnar på 70:e plats internationellt

Det är Shanghai Jiao Tong University som återigen har släpp listan över världens bästa universitet som kallas Academic Ranking of World Universities. Listan anses vara en av de mest objektiva  och bygger på en transparent metod och pålitlig information. För att se hela listan se http://www.shanghairanking.com. Hebreiska universitetet finns återigen med på topp 100-listan och […]

Fantastiskt fynd i Jerusalem – inskription från David och Salomons tid

På ett fragment från en kruka som hittades vid Tempelberget kan man se en inskription på kanaaneiska vilket vittnar om föremålets ålder. Enligt arkeologen Eilat Mazar från Hebreiska universitetet kan fragmentet dateras till 1000-talet f.Kr. och det är den tidigaste alfabetiskt skrivna texten som någonsin återfunnits i Jerusalem. Det var när hon arbetade nära Tempelberget […]

Thanks to Scandinavia-stipendier

Det har blivit dags att söka Thanks to Scandinavia-stipendierna. Information om både sommarstipendier och helårsstipendier finns att läsa på vår hemsida. Hebreiska universitetet i Jerusalem utlyser genom Thanks to Scandinavia (TTS) stipendier för studier vid Rothberg International Schools sommarprogram 2013. Stipendierna är öppna för studerande från de skandinaviska länderna.Två av stipendierna på $2,500 delas ut […]

Norska Samer söker sin kultur i Israel

En delegation av norska Samer kommer att besöka Israel under nästa månad för att genomföra en banbrytande studieresa. De vill lära sig av hur Israel återupplivade hebreiskan och förde den vidare till en yngre generation. Under sin uppväxt och skolgång så studerar och lär sig unga norska samer norska och engelska. Detta har lett till […]