horizon

Israel går med i EU Horizon 2020-programmet

Den 8 juni skrev Premiärminister Netanyahu under Israels anslutning till HORIZON 2020 – EU Framework Programme for research and Innovation http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en Horizon 2020 är bland de största programmen i världen för forskning och industriellt samarbete. Israel kommer att överföra ca 140 miljoner euro per år från forskning, ekonomi och andra ministeriers budget. Investeringar i tidigare […]