innocent

Mänskliga sköldar – raketer avfyras från tätbefolkade områden

Det har blivit allt tydligare att Hamas väljer att avfyra sina raketer från tätbefolkade områden. Detta är ingenting nytt utan en beprövad taktik som Hamas använt sig av under en längre tid (se bilder nedan). Hamas utsätter därmed civila för direkt fara. Man använder sig av oskyldiga civila utan att tveka.