judisk

Kristen och judisk påsk – likheter och skillnader

Kristen och judisk påsk – likheter och skillnader

Texten är författad av Stefan Sturesson och publicerad på Kristen och judisk påsk – likheter och skillnader Den judiska påsken, Pesach, det osyrade brödets högtid, firas till minne av uttåget ur Egypten och är en av de viktigaste bibliska högtiderna. Den infaller i år samtidigt med den kristna påsken och firas normalt under åtta dagar. Under denna tid äter […]

VIDEO: Galleri i Jaffa visar upp judisk och arabisk konst

Nihad Debit – en av de arabiska konstnärerna som ställer ut sin konst. Det är Jaffa Port Salon som kommer att ställa ut både arabiska och judiska konstnärer för att sätta igång ett bredare samtal. Vid Jaffa Port Salon, ställer Yair Rothman ut arabiska och judiska konstnärer tillsammans. ”Vi vill se samtal om konst och […]

MOTHER TONGUE in the creative process

Föreningen för judisk kultur i Sverige presenterar nu eventet Mother Tongue in the Creative Process. Vi kommer att bjudas på ett spännande möte mellan erkända, prisbelönta författare med flera kulturella bakgrunden: kulturen de lever och skriver i och en ursprunglig kultur de fått hemifrån. Genom santal, textläsning, filmklipp och musik undersöks modersmålets roll i den […]

VIDEO: Det nordafrikanska judiska arvet

  Worldwide North Africa Jewish Heritage Center i Jerusalem visar upp den kultur som är gemensam för muslimer och judar i Nordafrika samtidigt som Israeli Andalusian Orchestra Ashdod skapar en länk mellan judar och araber. Se och hör vad vi delar tillsammans! Worldwide North Africa Jewish Heritage Center grundades 1854 av rabin David Ben Shimon […]

Samexistens i en glasstrut

Turister som åker till västra Galileen dras ofta till två ”tvillingbyar” – den judiska byn Ma’alot och den arabiska byn Tarshiha – på grund av de vackra vyerna och de goda exemplen på fredlig samexistens. På sista tiden har dock många turister även dragits till byarna på grund av den något annorlunda anledningen – glass. […]

Olle Wästbergs tal vid Förintelsens och Raoul Wallenbergs åminnelsedag

Tal i Stockholms synagoga 2012-01-16 Olle Wästberg Eders majestäter, representanter för regeringen och för den diplomatiska kåren! Mina damer och herrar! Överlevande – ni som fortfarande är vittnen, som fortfarande kan berätta och bär, inte bara på så fruktansvärda minnen, utan på ett ansvar att dela er kunskap med de generationer som nu växer upp. […]

Dag Hammarskjöld och Israels Martin Buber En filosofisk vänskap

I dagarna är det 50 år sedan FN:s Generalsekreterare Dag Hammarskjöld störtade med sitt plan i Ndola i Nord-Rhodesia. Med sig på resan hade Hammarskjöld ett exemplar av den store judisk-israeliske filosofen Martin Bubers banbrytande verk ”Ich und Du” – ”Jag och Du”. Hammarskjöld, djupt gripen och berörd av Bubers s.k. dialogfilosofi, arbetade på planet […]