konferens

Just nu: ledarskapskonferens i Haifa

Den 3-8 november hålls en internationell kvinnlig ledarskapskonferens i Israel. Konferensen, som anordnas i samarbete med FN Women och FN:s utvecklingsprogram (UNDP), är den 28:e i ordningen. Den kan ses som ett forum för möte och dialog mellan globala ledare, med särskilt fokus på jämställdhet och kvinnors egenmakt. De 50 deltagarna, som kommer från hela världen, inkluderar […]

Sökandet efter nya vägar för att motverka ökenspridning

Nära 47 procent av jordens yta är torrområden, en siffra som stiger till följd av dåliga jordbruksmetoder, avskogning, förändringar i vädermönster och klimatförändringar. Hur kan världens ledare och forskare möta denna utmaning? Detta är en fråga som nyligen ställdes vid en internationell konferens i Israel. Begreppet ”zero net land degradation” (ZNLD), att försöka återställa så […]