miljö

Fler lämnar in sina gamla bilar för återvinning i Israel

Fler bilägare än förväntat lämnar in sina gamla bilar i utbyte mot pengar i ett regeringsinitiativ att rena luften. Gamla bilar är kända för att inte alltid vara de mest miljövänliga. Trenden att återvinna sin gamla bil har dessutom blivit en trend som sprider sig över Europa, Nordamerika och nu nyligen, Israel. Det är det […]

Gröna cyklar för en grön stad

  Tel Aviv erbjuder nu sina invånare och besökare att låna en cykel och ansluter sig därmed till andra världsstäder som Amsterdam, London, Barcelona, Buenos Aires och Taipei där man redan jobbar med liknande projekt. Runt om staden finns det nu 1700 cyklar och 170 cykelstationer där vem som helst som vill låna en cykel […]

Miljösamarbete mellan städer på Västbanken

I en kulle som blickar ut över den judeiska öknen öster om Jerusalem håller man på att anlägga en avfallsdeponi för områdena kring Betlehem och Hebron, något som visat sig vara absolut nödvändigt på grund av otillåten dumpning av avfall som leder till allvarliga miljörisker.   Projektet finansieras av Världsbanken och kommer att skötas av […]