palestina

Delningsplanen – 69 år senare

Den 29 november 1947 röstade Förenta Nationernas generalförsamling om delningsplanen och Resolution 181 antogs med rösterna 33 mot 13.   Historien bakom resolutionen I och med att Nationernas förbund upplöstes beslutade Storbritannien i februari 1947 att det brittiska Palestinamandatet skulle överlämnas till FN. FN skapade Special Committee on Palestine (UNSCOP) som rekommenderade att området skulle […]

Insiktsfullt av Utrikespolitiska föreningen i Göteborg

I en debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen skriver Carl Bradshaw från Utrikespolitiska föreningen i Göteborg att ”Ensidigt fördömande hjälper ingen”. ”Säg att Israel lyfter blockaden. Vad är nästa steg? Israel är enligt Hamas en del av Palestina och Hamas stadgar fastslår i artikel 13 att det finns ingen lösning för den palestinska frågan förutom genom jihad […]

Riksdagsmotion: ”Erkännandet av Palestina är förhastat, omotiverat och hindrar fred”

Den 7:e november skrev Mikael Oscarsson (KD) och Magnus Oscarsson (KD) en motion till riksdagen, ”Sveriges inställning till Hamas”. Deras förslag till riksdagsbeslut lyder: ”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ingen statsledning där Hamas ingår ska betraktas som legitim av Sverige.” Med motiveringen: Beslutet vid regeringens sammanträde […]

Pressmeddelande med anledning av det svenska beslutet att erkänna Palestina

Israels ambassad Pressmeddelande 2014-10-30   Med anledning av det svenska beslutet att erkänna Palestina Det svenska beslutet att erkänna Palestina kommer stärka palestinierna i deras vägran att förhandla med Israel. Det kommer i en tid av pågående våld mot Israel, särskilt i Jerusalem. Beslutet kommer inte att leda till fred. Sveriges beslut kommer inte heller […]

SvD: Allianspartierna alltmer kritiska mot Löfvens Palestinabeslut

Bild: Förstörelse i Israel efter sommarens raketbeskjutning mot Israel   Svenska dagbladet skriver om gårdagens magra resultat för Sveriges nya regeringen. Löfven står nu inte endast ensam i Norden utan Allianspartierna blir också alltmer kritiska. Förhastat och obalanserad, säger Folkpartiets Jan Björklund Ingen kontroll över sitt territorium, säger Göran Hägglund. En uppfattning som enligt Svd […]

Det brittiska ”erkännandet av Palestina” – symbolisk handling av oppositionen med få praktiska konsekvenser

Efter att ha läst några rubriker i svenska medier kan man lätt tro att Storbritannien erkänt Palestina. Vad är det som har hänt? I en omröstning i det brittiska Underhuset röstade 274 för ett erkännande och 12 emot. Totalt sitter 650 ledamöter i Underhuset vilket alltså betyder att 364 ledamöter inte ens kom till omröstningen. […]

Utrikesminister Libermans artikel – original

Unilateral Measures will Solve Nothing Avigdor Liberman   I was very disappointed to learn of Prime Minister’s Löfven’s announcement regarding Sweden’s intention to recognize a Palestinian state. Such a unilateral move will not promote a solution to the Israeli-Palestinian conflict. On the contrary, it will worsen matters. This announcement was not intended to serve as […]

Utrikesminister Liberman exklusivt för Dagens Nyheter: ”Ensidiga svenska åtgärder löser ingenting i konflikten”

Idag skriver utrikesminister Avigdor Liberman i Dagens Nyheter under rubriken ”Ensidiga svenska åtgärder löser ingenting i konflikten”.   Utdrag ur artikeln: Med hela Mellanöstern i lågor, för att inte tala om andra regioner i världen där krig och instabilitet råder, strider detta omotiverade fokus på den israelisk-palestinska konflikten mot all logik. Utöver att det speglar […]

1 2 3 5