palestine

Palestine International Business Forum

Palestine International Business Forum är ett SIDA-finansierat initiativ som syftar till att föra samman palestinska, svenska och israeliska företagsledare för att främja palestinsk ekonomisk tillväxt. I dagarna har man träffats i Stockholm för en rad samtal och möten. Den fjärde februari träffade de israeliska deltagarna Amiram Shore, Dan Catarivas, Yehuda Talmon, Amos Rabin och Oren […]