påven

Påve Franciskus besöker Israel

Påve Franciskus är den fjärde påven som besöker det heliga landet. Han kommer att besöka Israel 25-26 maj, 2014 – 50 år efter Påve Paulus VI:s historiska besök Påve Franciskus tillkännagav i januari i år att han kommer att göra en pilgrimsfärd till det Heliga Landet ”det huvudsakliga ändamålet med pilgrimsfärden är att högtidlighålla det […]