raoul wallenberg

Raoul Wallenbergdagen

På den svenska UDbloggen (utrikesdepartementets blogg) skriver Olle Wästberg, regeringens samordnare för Raoul Wallenberg 2012 och ledamot i styrelsen för Raoul Wallenberg Academy, om dagen då vi ska minnas Raoul Wallenbergs gärning och uppmärksamma mänskliga rättigheter. Följande text kommer från UDbloggen.   ”En dag att minnas Raoul Wallenberg och uppmärksamma mänskliga rättigheter I Kanada och […]