samarbete

Miljösamarbete mellan städer på Västbanken

I en kulle som blickar ut över den judeiska öknen öster om Jerusalem håller man på att anlägga en avfallsdeponi för områdena kring Betlehem och Hebron, något som visat sig vara absolut nödvändigt på grund av otillåten dumpning av avfall som leder till allvarliga miljörisker.   Projektet finansieras av Världsbanken och kommer att skötas av […]