självständighet

ISRAELS SJÄLVSTÄNDIGHETSDAG

Den 14 maj, 1948 avslutades den brittiska mandatperioden och den nya judiska staten – Staten Israel – upprättades formellt i de delar som var kända som det Brittiska Palestinamandatet. I och med bildandet av Staten Israel 1948 återupprättades judisk självständighet efter 2 000 år. Självständighetsdagen firas varje år på årsdagen av bildandet av Staten Israel […]

Israel firar 65 år av självständighet och sörjer sina bröder och systrar

Israels självständighetsdag firas årligen på årsdagen av grundandet av staten Israel enligt den hebreiska kalendern, den 5e Iyar. I år firas den en dag senare på grund av sabbaten. Dagen före detta firande tillägnas minnet av alla dem som givit sina liv för att säkra landets självständighet och fortsatta existens. Dagen innan denna festliga tillställning […]

Israel Firar 64 år av självständighet och sörjer sina stupade bröder och systrar

  Israels självständighetsdag firas årligen på årsdagen ac grundandet av staten Israel enligt den hebreisk kalendern, den 5e Iyar. I år firas den en dag tidigare på grund av sabbaten. Dagen före detta firande är hängiven till minnet av dem som givit sina liv för att säkra landets självständighet och fortsatta existens. Närheten av dagarna […]