talman

Riksdagens ceremoni för Förintelsens offer

Ambassadör Bachman närvarade i dag vid minnesceremonin för Förintelsens offer i Sveriges Riksdag. Andra som närvarade var bland andra riksdagens talman Per Westerberg, SKMA:s ordförande Willy Silberstein, riksdagsledamoten Fredrik Malm (FP). Förintelseöverlevaren Jacob Ringart talade och Fredrik Malm (FP) skrev efteråt att det var ”smärtsamt att lyssna till de ohyggliga brott som begicks i Auschwitz-Birkenau […]