university

Plugga historia på Tel Aviv University – online och gratis

  Under de två kommande akademiska åren kommer Tel Aviv University (TAU) erbjuda två onlinekurser i historia. Tel Aviv University (TAU) – Israels största universitet med över 30 000 studenter fördelade på nio fakulteter kommer under det kommande akademiska året erbjuda två onlinekurser i historia i samarbete med Coursera, ett utbildningsföretag som samarbetar med en rad […]

Thanks to Scandinavia-stipendier

Det har blivit dags att söka Thanks to Scandinavia-stipendierna. Information om både sommarstipendier och helårsstipendier finns att läsa på vår hemsida. Hebreiska universitetet i Jerusalem utlyser genom Thanks to Scandinavia (TTS) stipendier för studier vid Rothberg International Schools sommarprogram 2013. Stipendierna är öppna för studerande från de skandinaviska länderna.Två av stipendierna på $2,500 delas ut […]