Thanks to Scandinavia-stipendier

Thanks to Scandinavia

SOMMARSTIPENDIER

TTS Henrik Wergeland and Johan Jørgen Holst stipendier för studier på Hebreiska universitet I Jerusalem sommaren 2014.

I år kommer Thanks to Scandinavia återigen tilldela åtta sommarstipendier för studier på Hebreiska universitet i Jerusalem. De åtta stipendierna kommer att fördelas lika mellan Danmark, Finland, Sverige och Norge.

Vem kan söka:

Sommarprogrammen är öppna för alla universitetsstuderanden och de som redan tagit examen. Alla som söker måste ha slutfört åtminstone ett års universitetsstudier.

Vad kan man studera:

Studenter kan söka till en språkkurs (4-6 veckor), olika program, https://overseas.huji.ac.il/language  eller till en av sommarkurserna som erbjuds (3/7 – 31/7) https://overseas.huji.ac.il/summercourses

Mer information: 
För ytterligare information om Thanks to Scandinavia-stipendierna, v g se http://thankstoscandinavia.org/our-programs/scholarships/in-israel/wergeland-and-holst/?phpMyAdmin=2xC%2C3erMtAt48j9IB4bT0Hym2c6#sthash.41WRwgde.dpuf

där uppdaterad information kommer att finnas inom kort.

Ansökan:

För att kunna ansöka krävs ett personligt brev i vilket du ska skriva varför du är intresserad av stipendiet, vad det kommer att betyda för dig i framtida studier eller i yrkeslivet osv, ansökningsblankett, två rekommendationsbrev, betygsutdrag från universitetskurser samt 2 foton.

En online-ansökan och information om hur man söker finns på följande sida för språkstudier – https://overseas.huji.ac.il/?CategoryID=600   eller för sommarkurserna – https://overseas.huji.ac.il/specialprograms

De som får stipendierna måste även skicka in läkarintyg, anmälningsavgift och rumsönskemål.

Komplett ansökan skall vara inlämnad före 15 april. 2014. http://overseas.huji.ac.il/onlineapply/apply.aspx

 

ÅRSSTIPENDIUM

Thanks to Scandinavias fond till Benjamin Sperlings ära delar årligen ut ett stipendium på US$ 12.500 för studier på Hebrew University i Jerusalem till en student från Danmark, Finland, Norge och Sverige.

http://thankstoscandinavia.org/our-programs/scholarships/in-israel/sperling/?phpMyAdmin=2xC%2C3erMtAt48j9IB4bT0Hym2c6#sthash.h3StzpDo.dpuf

Vem kan söka:

Den som söker ska ha en fil. kand eller liknande och vara intresserad av att under ett år studera inom ramverket för ”Graduate Studies” på Hebrew University’s Rothberg International School (RIS).

Mer information om studierna: https://overseas.huji.ac.il/graduate

Ansökan:

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du berättar om varför du söker stipendiet osv, betygsutskrifter från universitet och 2 rekommendationsbrev.

Ansökningsblanketter: http://overseas.huji.ac.il/applynow

Sista ansökningsdag 30 mars, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*