Thanks to Scandinavia-stipendier

Thanks to Scandinavia

Det har blivit dags att söka Thanks to Scandinavia-stipendierna. Information om både sommarstipendier och helårsstipendier finns att läsa på vår hemsida.
Hebreiska universitetet i Jerusalem utlyser genom Thanks to Scandinavia (TTS) stipendier för studier vid Rothberg International Schools sommarprogram 2013. Stipendierna är öppna för studerande från de skandinaviska länderna.Två av stipendierna på $2,500 delas ut till studenter från Sverige. Universitetsstuderande på alla nivåer, som har avslutat åtminstone ett års studier, kan söka. Stipendiet värderas utifrån akademiska betyg och rekommendationsbrev och den nytta kursen kommer att ha för studentens framtida studier och karriär.

Se länkarna här under för mer information.

 

Sommarstipendier:

Thanks to Scandinavia Wergeland 2013

Application Form Summer Courses 2013

Application Form Summer Language Courses 2013

 

Stipendier på $12,000 delas ut till studenter från de skandinaviska länderna för graduate-studier.

Ettåriga stipendier:

Thanks to Scandinavia Fellowship for Graduate Studies

För de ettåriga stipendierna se även Thanks to Scandinavia Fellowships

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*