Under raketbeskjutningen från Gaza fortsätter humanitärt bistånd

Trots den ständiga raketbeskjutningen in till Israel under Operation Protective Edge, förblev Kerem Shalom korsningen öppen som tillhandhåller mat och förnödenheter till invånarna i Gazaremsan.

Sedan början av Operation Protective Edge (8 juli) har 2 147 lastbilar nått Gazaremsan via Kerem Shalom korsningen som har transporterat mat, mediciner och medicinsk utrustning.

Sedan början av operationen har följande belopp lämnats till palestinierna via Kerem Shalom korsningen (data till och med 4 augusti):

  • 4,44 miljoner liter diesel för kraftverket i Gaza, 731 tusen liter för UNRWA
  • 3,86 miljoner liter bränsle
  • 1,5 miljoner liter bensin för transporter
  • 2 142 ton gas för inhemska behov

Sedan början av operationen har Israel utfört 73 infrastrukturella reparationer: 43 elektriska reparationer; 17 vattenförsörjnings reparationer; 6 avlopps reparationer; 7 kommunikations reparationer.
Reparationerna var ofta försenade på grund av säkerhetshot och säkerhetsrisker för arbetarna.

Klicka här för mer information om humanitärt bistånd under Operation Protective Edge till Gaza.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*