Utrikesminister Liberman och Storbritanniens utrikesminister Hague möts i London

Hague och Liberman i London. Foto: British FCO

Hague och Liberman i London. Foto: British FCO

De nuvarande förhandlingarna mellan Israel och palestinierna är en unik möjlighet att en gång för alla nå ett slut på konflikten. EU kommer bidra med säkerhet, politiskt- och ekonomiskt stöd till alla parter i händelse av en slutgiltig överenskommelse.

Israels utrikesminister Avigdor Liberman och Storbritanniens dito William Hague möttes igår (den 7 january 2014) för att diskutera ett antal bilaterala och internationella frågor. Efter mötet meddelade de att:

”Vi hade ett öppet och produktivt möte där vi diskuterade en rad olika frågor.

Vi är glada att de bilaterala banden mellan Israel och Storbritannien är starkare än någonsin, bland annat inom utbildning, vetenskap och teknologi. Vi diskuterade vikten av att stärka akademiskt och vetenskapligt samarbete mellan ledande institutioner i våra länder och ytterligare stärka våra redan starka ekonomiska förbindelser. Den bilaterala handeln med varor och tjänster uppgår nu till 5,1 miljoner pund.

Vi hyllade de amerikanska ansträngningarna i den pågående fredsprocessen som leds och utrikesminister John Kerry och enades om att de nuvarande förhandlingarna är en unik möjlighet till att nå ett slut på konflikten.

Vi diskuterade den föränderliga regionala situationen i Mellanöstern och de säkerhetsutmaningar Israel står inför och enades om att sanktionerna bör förbli robusta tills Iran går med på en slutlig och heltäckande uppgörelse för att lösa de internationella oroligheterna angående dess kärnenergiprogram.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*