Vatten, stan är full utav israelisk vatteninnovation

Israels Ambassadör Benny Dagan med Maya Braun och Avishai Ketko

Israeliska industrin har länge varit erkänd som en av de mest framstående och innovativa inom vattenteknologi. Då stora delar av Israel är mycket torrt och det är brist på vattenkällor så har israeliska forskare utvecklat avancerade bevattningssystem, vattenreningssystem samt desalineringsanläggningar.

Det positiva med det karga israeliska landskapet är att det ger utomordentliga förutsättningar för att forska i vattenfrågor. Bland annat så har man utvecklat ett av världens största desalineringsverk i Hadera och år 2013 så räknar man med att 35% av allt färskvatten i Israel ska komma från desalineringsanläggningar. Man har även lyckats återanvända över 75% av allt vatten till jordbruk. Tack vare forskning, innovation och investeringar så har Israel ungefär samma vattenförbrukning som 1964, detta trots att landets befolkning har ökat radikalt sen dess.

Watec 2011 är en av världens viktigaste vattenteknologikonferenser och kommer att gå av stapeln i November i Israel.

Just nu pågår Stockholm Junior Water Prize. SJWP är en tävling för unga forskare i åldrarna 15-20 som årligen anordnas av Stockholm International Water Institute . Med i finalen återfinns ett Israeliskt lag bestående av Maya Braun och Avishai Ketko.

Deras projekt tar sin utgångspunkt i den brist på rent dricksvatten som många människor i världen lider av. Därför har det israeliska laget utvecklat en metod att använda uv-ljus för att decinficera vattendroppar. Genom undersökning av en vattendroppes geometriska egenskaper så har de kommit fram till ett sett att koncentrera uv-ljus i droppen vilket tar död på samtliga bakterier i den.

Teknologin har många fördelar. Den mest uppenbara är att den ger människor tillgång till rent vatten. Utöver det så är den både billig och miljövänlig då den använder en förnyelsebar energikälla, solen.

1998 så vann den israeliska forskaren Gedeon Dayan det prestigefyllda Stockholm Water Prize. Han vann det för den matematiska modell han utvecklat för att beräkna hur grundvatten rör sig genom sediment och berggrunden. Modellen kan användas för att tidigt förutse problem som kan uppkomma med föroreningar sant hur man på bästa och mest hållbara sätt ska kunna utvinna grundvatten.

Benny Dagan med de två tävlande och deras lärare

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*